1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Digi Coffee cam kết không bán hay chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba nào khác.

Các thông tin thu thập thông qua website: https://digicoffee.com.vn/ bao gồm:

 • Họ và tên
 • Số điện thoại
 • Email
 • Địa chỉ

Ngoài các thông tin cá nhân là các thông tin về sản phẩm, dịch vụ

 • Tên sản phẩm
 • Số lượng
 • Thời gian giao nhận sản phẩm

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin cá nhân của khách hàng sẽ giúp Digi Coffee:

 • Sử dụng để xác nhận đơn đặt hàng khi khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm bất kì trên website.
 • Liên lạc với khách hàng trong trường hợp cần thiết giải quyết vấn đề liên quan.
 • Giải đáp các thắc mắc của khách hàng.
 • Cung cấp thông tin mới nhất của chúng tôi.
 • Thực hiện các bảng khảo sát khách hàng.
 • Thực hiện các hoạt động quảng bá, các chương trình quảng cáo, PR cho các sản phẩm được sử dụng trên website.
 • Cung cấp thông tin mới nhất trên website thông qua email.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Toàn bộ thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp cho Digi Coffee được lưu trữ trên hệ thống nội bộ của chúng tôi trong thời gian Digi Coffee cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho bạn. Thông tin chỉ được xóa, hủy hoặc cập nhật nếu có yêu cầu từ khách hàng.

4. Các tổ chức hoặc cá nhân có quyền được tiếp cận thông tin

 • Đội ngũ quản trị của Digi Coffee
 • Khách hàng – người sở hữu thông tin cá nhân đó
 • Cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam (khi có yêu cầu)

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • Địa chỉ: 5 đường A, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hotline: 0386763682
 • Website: https://digicoffee.com.vn/
 • Email: digicoffee.infor@gmail.com

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Trong trường hợp muốn sửa đổi thông tin cá nhân có thể liên hệ với chúng tôi thông qua Hotline 0386763682 hoặc email digicoffee.infor@gmail.com. Digi Coffee sẽ hỗ trợ chỉnh sửa dữ liệu theo yêu cầu của khách hàng.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Digi Coffee luôn có trách nhiệm bảo mật thông tin cho khách hàng. Chúng tôi cam kết không chia sẻ bất kì thông tin cá nhân nào của khách hàng cho bên thứ ba nào khác ngoại trừ đại lý và các đơn vị vận chuyển hàng được chúng tôi hoặc khách hàng ủy thác lựa chọn.

Tuy nhiên một số trường hợp đặc biệt, Digi Coffee có thể buộc phải tiết lộ thông tin khách hàng. Ví dụ như do cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc để phục vụ mục đích ngăn chặn những mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe.